องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 150
เดือนนี้3,283
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,403
ทั้งหมด 61,581

info ITA 2566
IIT 2566


image กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
สร้างสรรค์ประเทศไทย_พร้อมใจไปเลือกตั้ง
ขอแสดงความยินดี กับ สิบตรี กิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลงทีมชาติไทย
การจัดนิทรรศการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรม Kic off จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ข่าวประกาศ/คำสั่ง
photo ประกาศผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 มีนาคม 2567 [4 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเข้าแถว วันที่ 4 มีนาคม 2567 [4 มีนาคม 2567]
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 7,8/2567 [1 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [27 กุมภาพันธ์ 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ปลัด อบต.
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
อบต.โนนสมบูรณ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์