องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนงานโครงการ - สปสช. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ห้วงที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ห้วงที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์