องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านทันเวลาสามัคคี ม. 4 – บ้านใหม่พัฒนา ม.3
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65-มี.ค.65)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64-ธ.ค.64)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 64-ก.ย. 64)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง อบ.ถ. 144-003 จากสายบ้านใหม่พัฒนา ม.3-บ้านนา
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 - บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 64-มิ.ย. 64)
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 – บ้านประหูต ตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นป่าตองหมอง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางประไพร เหลียว – บ้านนายสมคิด สีหวงษ์ (ระยะที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยเขตดวง บ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยประสานมิตร บ้านนายไมตรี – บ้านนายราตรี สีสัน
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 64-มี.ค. 64)
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายบุญล้ำ สะนัย – บ้านนายสุริยา เดชะคำภู บ้านขนวน
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์