องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (5 ภาพ) [19 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [9 กันยายน 2565]
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [8 กันยายน 2565]
ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ [2 กันยายน 2565]
โครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ครั้งที่ 3 [23 สิงหาคม 2565]
การอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่องการจัดการต้นไม้ใหญ่ด้วยศาสตร์รุกขกรรม [23 สิงหาคม 2565]
รับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 7/2565 ตามโครงการธนาคารขยะ [22 สิงหาคม 2565]
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ของ ศพด. ตำบลโนนสมบูรณ์ ปี65 [22 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [19 สิงหาคม 2565]
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 20/2565 [17 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 169 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์