องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 14/2566 และ 15/2566 [31 มกราคม 2566]
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 13/2566 [20 มกราคม 2566]
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 9 10 11 12/2566 [20 มกราคม 2566]
เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ [16 มกราคม 2566]
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลโนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 [26 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [15 ธันวาคม 2565]
ประชุมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนสมบูรณ์ [15 ธันวาคม 2565]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [13 ธันวาคม 2565]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [9 ธันวาคม 2565]
รับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ [2 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 202 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์