องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แผนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file โครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร (ปลดล็อค)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo อบต.โนนสมบูรณ์เปิดให้บริการสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.แก่เด็กและเยาวน ประชานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศปิด ศพด เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 177 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์