องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ(ตู้ยาม) จำนวน - แห่ง - สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 9 หมู่บ้าน


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์