messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 080-7358482
นายทรงพล ปาชิโร
นายช่างโยธา
นายธนรักษ์ ศรีโกศล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทศพล ธานี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์