องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.เส้นคุ้มสวนสุขซอย 1 จากบ้านนางประไพ เหลียว–บ้านนายส poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาสเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม จากบ้านนางทองใบ-บ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน-คสล.เส้นซอย-5-ซอย-7-หมู่ที่-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นตลาดยางพารา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์