องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข่าวประกาศ/คำสั่ง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า , ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการปฏิบบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (1 เมษยน 2565 - 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (1 เมษยน 2565 - 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์