messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนวน หมู่ที่ ๖ เส้นบุ่งข้างวัด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม เส้นบ้านนายโพธิ์ศรี ปาซิโร ทางไปบ้านนางประยูร เค้ามูล ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยธรรมวัติ หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ - บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๐๒ สวนสวรรค์ - สวนฝ้าย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟ led ถนน 50 w จำนวน 110 หลอด เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์การเกษตรในโครงการปลูกผักสวนครัวพืชรั้วกินได้ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ รวมจำนวน ๗ แห่ง (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ คน มื้อละ ๓๖.- บาท จำนวน ๖๕ วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๖ ก.พ. ๖๗ (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์/เว้นหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ คน มื้อละ ๓๖.- บาท จำนวน ๖๕ วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๖ ก.พ. ๖๗ (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ คน มื้อละ ๒๗.- บาท/คน จำนวน ๖๕ วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๖ ก.พ. ๖๗ (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์/เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ รวมจำนวน ๗ แห่ง (เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์