องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร สายงานการสอน
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลาการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร (สายงานการสอน)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษให้แก่พนักงาน ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์