messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 144-012 สายทาง บ้านนาแก - คุ้มหนองยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นวัดป่าขนวน ถึงซอยอยู่ดีมีสุข ๗ บ้านขนวน หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นคำปู่ด่อนช่วงนานายบัวเรียน อุทภู เชื่อมเส้นหนองแสง บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นบ้านนาแก เชื่อมบ้านศรีไทยยาง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน เส้นหน้าวัดป่านาแก เชื่อมถนน อบ.ถ ๑๔๔ - ๐๑๗ สายทาง บ้านนาแก - บ้านแถวสะอาด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ เส้นลานยางนายสุที บัวอ่อน เชื่อมถนนเส้นนาแก - หนองยาง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนวน หมู่ที่ ๖ เส้นบุ่งข้างวัด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนงาม เส้นบ้านนายโพธิ์ศรี ปาซิโร ทางไปบ้านนางประยูร เค้ามูล ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยธรรมวัติ หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๐๒ สวนสวรรค์ - สวนฝ้าย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ - บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์