องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือ ปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือ การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ อบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือ จัดเก็บรายได้ อบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือ สำหรับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์