messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือประชาชน
find_in_page คู่มือ ร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
คู่มือ ปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือ การปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ อบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 149
คู่มือ จัดเก็บรายได้ อบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
คู่มือ สำหรับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์