ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปวัดโนนงาม บ้านโนนงาม หมู่๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง