ชื่อเรื่อง : จ้างทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง