ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด สำหรับใช้งานห้องรองนายก อบต. และห้องกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง