messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหาร หรือขยะเปียกในครัวเรือน และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์