องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 , 30 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2565 อบต.โนนสมบูรณ์ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ โดย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์