องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
รายละเอียด : วันที่ 2 กันยายน 2565 นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญยู้ หัตถวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญมี คชยาพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงนามในสัญญากู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง และกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ( ชั้น 2) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์