messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลังที่ 1)
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัยของคนพิการ รายนายโสภา บุญไชย บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการปรับสภาพที่นอน ห้องน้ำ ในห้วงระหว่างวันที่ 3 – 5,7-10 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่มอสม.บ้านโนนงาม และทีมช่างบ้านโนนงามทุกคน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์