องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลโนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด : วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ชั้น 2
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์