องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และผู้ดูแลคนพิการ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ วิทยากรโดย นายศราวุธ ดิษยศิรินันท์ ครู กศน. พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์