องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 9 10 11 12/2566
รายละเอียด : วันที่ 20 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายนายบุญยู้ หัตถวงษ์ ประธานสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติผู้เสียชีวิต ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน 4 ราย 1. นายสา สิงห์พรม (ผู้เสียชีวิต) 2. นางผา แก่นไท้ (ผู้เสียชีวิต) 3. นางสำเริง สามิลา (ผู้เสียชีวิต) 4. นายไพบูลย์ ยอดสาย (ผู้เสียชีวิต) รายละ 13,100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 52,400 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์