messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 16 17 18 19 20 21/2566
รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ จำนวน 6 ราย โดยมีรายนามผู้เสียชีวิตดังนี้ 1. นายสมพงษ์ ทับทิม หมู่ 9 2. นายสุวรรณ วรรคสังข์ หมู่ 4 3. นางอ่อนศรี จิตทะวงศ์ หมู่ 4 4. นายส้ำ แชดลำ หมู่ 6 5. นายสา วงษารี หมู่ 6 6. นายคำ บุญไชย หมู่ 5 รายละ 13,060 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 78,360 บาท มอบโดย นายบุญหนัก ทำนุ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,รองประธานสภาฯ ,ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ,รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ธนาคารขยะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์